17 خرد

آموزش اصول بازاریابی قسمت چهارم

نقش‌های تبلیغات تجاری

تبلیغات تجاری براساس کارکردهایی که در عرصه صنعت و اجتماع دارند، چهار نقش مختلف دارند:

1. نقش بازاریابی : تبلیغات یکی از عناصر برنامه ارتباطاتی بازاریابی همه‌جانبه یک شرکت محسوب می‌شود.

2. نقش ارتباطاتی :تبلیغات شکلی از ارتباطات جمعی است که انواع مختلف اطلاعات مربوط به بازار را در محل بازار، به قصد همخوان کردن خریداران و فروشندگان انتقال می‌دهد.

3. نقش اقتصادی : بر اساس مکتب قدرت بازار، تبلیغات ابزار ارتباطات اقناعی و ترغیبی است که بازاریابان برای منحرف کردن توجه مصرف‌کنندگان از قیمت کالا به‌کار می‌برند. در مقابل باید دانست که مکتب رقابت بازار، تبلیغات را به‌ مثابه منبع اطلاعاتی که حساسیت مصرف‌کننده را نسبت به قیمت افزایش می‌دهد و رقابت را برمی‌انگیزاند، قلمداد می‌کند.

4. نقش اجتماعی :

تبلیغات چندین نقش اجتماعی را به‌عهده دارد که عبارت‌اند از:

الف) اطلاع‌رسانی در مورد محصولات جدید

ب) آموزش طریقه استفاده از این نوآوری‌ها

ج) کمک به فراهم شدن امکان مقایسه محصولات و تصمیم‌گیری‌ آگاهانه

د) تأثیر در احساس زیبایی‌شناختی مخاطبان و انعکاس روندهای مربوط به طرح‌ها و مدها

چگونگی به ثمر نشستن تبلیغات

با در نظر گرفتن تبلیغات تجاری به عنوان فرآیندی ارتباطی در معرفی و ترغیب به خرید کالا یا خدمات باید گفت این آگاهی بخشی و ترغیب در شرایطی به ثمر می‌نشیند که فضای اجتماعی متناسب با ساز و کار انگیزشی در برتری دادن کالا یا خدمات مورد تبلیغ بازسازی شود. به بیان دیگر در این جا نیاز است تا با تغییر سبک زندگی، فضای جامعه برای پذیرش کالا یا خدمات مورد نظر، مهیا شود. از سوی دیگر باید در نظر داشت سبک زندگی در جوامع مختلف، متفاوت است. در یک جامعه‌ی سنتی، سبک زندگی از سوی خانواده، طبقه‌ی اجتماعی و محیط دیکته می‌شود. اما در جوامع مدرن‌تر و هم‌چنین جوامعی که در حالت گذار هستند، افراد از آزادی عمل بیش‌تری برخوردارند.

از دیگر سو همان گونه که ذکر شد، وقتی واژه‌ی سبک زندگی مطرح می‌شود ما با آرایش مو و ظاهر شخص، تفریحات سرگرمی و ادبیات را در بر می‌گیرد در واقع سبک مد را تداعی می‌کند. به تعبیر دیگر، سبک زندگی، شیوه‌ی زندگی گروه‌ها و طبقات مختلف اجتماعی است که در آن افراد جامعه با پیروی از الگوهای رفتاری، باورها و هنجارها و ارزش‌های اجتماعی یا انتخاب نمادهای فرهنگی و منزلتی خاصی میزان تعلق خود را به آن نشان می‌دهند. سبک زندگی و هویت، عناصری هستند که می‌توان از آ‌ن‌ها برای مطالعه و درک چگونگی تغییر افراد و جامعه بهره برد.

با در نظر گرفتن تبلیغات تجاری به عنوان فرآیندی ارتباطی در معرفی و ترغیب به خرید کالا یا خدمات باید گفت این آگاهی بخشی و ترغیب در شرایطی به ثمر می‌نشیند که فضای اجتماعی متناسب با ساز و کار انگیزشی در برتری دادن کالا یا خدمات مورد تبلیغ بازسازی شود. به بیان دیگر در این جا نیاز است تا با تغییر سبک زندگی، فضای جامعه برای پذیرش کالا یا خدمات مورد نظر، مهیا شود.

مطالعه‌ی همین موضوع، نقطه‌ی مشترک بسیاری از نظریه‌های ارتباطات و جامعه شناسی است که تبلیغات تجاری در محتوا و مضامین خود الگوهای خاصی از رفتار مصرفی، ارزش‌ها، نقش‌ها و هنجارهای مرتبط با آن را به همراه دارد که در نهایت به تغییر سبک زندگی منجر می‌شود یا به دیگر بیان، به سبک‌های جدیدی از زندگی هویت می‌بخشد.

 

اشتراک

ارسال نظر

7 + 1 =