تعرفه فروش خطوط سامانه ارسال انبوه پیام کوتاه زیتون

پنل های پیامک زیتون خدمتی دیگر از فناوری اطلاعات زیفا ؛ با تمامی امکانات پیشرفته و به روز

خطوط 8 رقمی

فرم
800 الی 950 هزار تومان

 • دفترچه مخاطبین
 • بانک شماره تلفن
 • ارسال در تلگرام
 • ارسال فکس
 • برنامه آندرویید مدیریت پنل
 • ارسال پیام صوتی

ثبت سفارش

خطوط 9 رقمی

فرم
450 الی 520 هزار تومان

 • دفترچه مخاطبین
 • بانک اطلاعاتی کامل
 • ارسال در تلگرام
 • ارسال فکس
 • برنامه آندرویید مدیریت پنل
 • ارسال پیام صوتی

ثبت سفارش

خطوط 10 رقمی

فرم
80 الی 110 هزار تومان

 • دفترچه مخاطبین
 • بانک اطلاعاتی کامل
 • ارسال در تلگرام
 • ارسال فکس
 • برنامه آندرویید مدیریت پنل
 • ارسال پیام صوتی

ثبت سفارش

خطوط 12 رقمی

فرم
50 الی 70 هزار تومان

 • دفترچه مخاطبین
 • بانک اطلاعاتی کامل
 • ارسال در تلگرام
 • ارسال فکس
 • برنامه آندرویید مدیریت پنل
 • ارسال پیام صوتی

ثبت سفارش

خطوط 13 رقمی

فرم
20 الی 35 هزار تومان

 • دفترچه مخاطبین
 • بانک اطلاعاتی کامل
 • ارسال در تلگرام
 • ارسال فکس
 • برنامه آندرویید مدیریت پنل
 • ارسال پیام صوتی

ثبت سفارش

خطوط 14 رقمی

فرم
رایگان

 • دفترچه مخاطبین
 • بانک اطلاعاتی کامل
 • ارسال در تلگرام
 • ارسال فکس
 • برنامه آندرویید مدیریت پنل
 • ارسال پیام صوتی

ثبت سفارش

تعرفه خطوط کمتر از 8 رقم

تعرفه خطوط 7 رقمی و پایین تر از آن بصورت استعلامی از مخابرات اعلام می گردد.

© طراحی و اجرا توسط فناوری اطلاعات زیفا