طراحی پوستر طرح جامع بازیافت دفاتر و کتب کهنه دانش آموزان

طراحی پوستر طرح جامع بازیافت دفاتر و کتب کهنه دانش آموزان

جزییات پروژه

اشتراک

طراحی پوستر و بنر طرح جامع جمع آوری کتب و دفاتر کهنه دانش آموزان به منظور بازیافت و جلوگیری از قطع بی رویه درختان ؛ توسط فناوری اطلاعات زیفا انجام شد.
این طرح توسط ستاد مردم نهاد محافظان سبز زمین انجام می شود. این نهاد به انجام فعالیت هایی در زمینه نگهداری هرچه بیشتر از طبیعت می پردازد.

جزییات پروژه

مشتری
تاریخ خرداد 05, 1395
موضوع نمونه کار پوستر
مشاهده سایت

© طراحی و اجرا توسط فناوری اطلاعات زیفا