وبسایت موسسه حفاظتی اندیشه نظم شهر

پروژه طراحی وبسایت موسسه حفاظتی مراقبتی اندیشه نظم شهر با موفقیت به اتمام رسید.

 

درباره موسسه های حفاظتی

موسسه های حفاظتی و مراقبتی با مجوز رسمی و تحت نظارت مستقیم نیروی انتظامی تاسیس گردیده و به عنوان تنها بخش خصوصی فعال در تامین امنیت تا کنون کارکردهای مثبتی را در حفظ امنیت مردم به ثبت رسانیده اند. همچنین در سایه تعامل با نیروی انتظامی و فعالیت مستمر این شرکتها و بکارگیری نیروهای متعهدجوان و  آموزش دیده با استفاده بموقع و موئژ از تجهیزات تخصصی موجب گردیده تا سازمانها و ادارات و فعلان اقتصادی در بخش خصوصی،این موسسات را به عنوان امین اموال و منافع خود انتخاب نموده و از توانمندی آنها به نحو شایسته بهره برداری نمایند.

جزییات پروژه

اشتراک

پروژه طراحی وبسایت موسسه حفاظتی مراقبتی اندیشه نظم شهر با موفقیت به اتمام رسید. درباره موسسه های حفاظتیموسسه های حفاظتی و مراقبتی با مجوز رسمی و تحت نظارت مستقیم نیروی انتظامی تاسیس گردیده و به عنوان تنها بخش خصوصی فعال در تامین امنیت تا کنون کارکردهای مثبتی را در حفظ امنیت مردم به ثبت رسانیده اند. […]

جزییات پروژه

مشتری
تاریخ آبان 27, 1395
موضوع نمونه کار وبسایت
مشاهده سایت

© طراحی و اجرا توسط فناوری اطلاعات زیفا