لوگوی فاطمیه تهران

لوگوی فاطمیه تهران

جزییات پروژه

اشتراک

پروژه ی طراحی لوگوی فاطمیه تهران با موفقیت به اتمام رسید. فاطمیه تهران یکی از بزرکترین هیآت و مراکز فرهنگی مذهبی شهر تهران می باشد.
این مرکز فرهنگی مذهبی به ارائه خدماتی چون خیریه ، باشگاه ورزشی ، مرکز آموزش و پژوهش ، دارالقرآن کریم و … می پردازد.

جزییات پروژه

مشتری
تاریخ مرداد 18, 1390
موضوع نمونه طراحی لوگو
مشاهده سایت

© طراحی و اجرا توسط فناوری اطلاعات زیفا