لوگوی نشریه نسیم حیات

لوگوی نشریه نسیم حیات

جزییات پروژه

اشتراک

پروژه ی طراحی لوگوی نشریه دانشجویی نسیم حیات با موفقیت به اتمام رسید. نشریه دانشجویی نسیم حیات توسط جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان تحریر می شود.

جزییات پروژه

مشتری
تاریخ مهر 09, 1395
موضوع نمونه طراحی لوگو
مشاهده سایت

© طراحی و اجرا توسط فناوری اطلاعات زیفا