لوگوی کانون فرهنگی هنری مشکات

لوگوی کانون فرهنگی هنری مشکات

جزییات پروژه

اشتراک

پروژه ی طراحی لوگوی کانون فرهنگی هنری مشکات الهدی با موفقیت به اتمام رسید. کانون فرهنگی هنری مشکات در منطقه 17 شهر تهران به انجام فعالیت های تربیتی و آموزشی می پردازد.

جزییات پروژه

مشتری
تاریخ دی 12, 1391
موضوع نمونه طراحی لوگو
مشاهده سایت

© طراحی و اجرا توسط فناوری اطلاعات زیفا