لوگوی کارخانه پوشش گستر کاغذین

لوگوی کارخانه پوشش گستر کاغذین

جزییات پروژه

اشتراک

پروژه ی طراحی لوگوی کارخانه تولید کارتن پوشش گستر کاغذین با موفقیت به اتمام رسید. این کارخانه به تولید انبوه کارتن مادر و چاپ رنگی آن می پردازد.

جزییات پروژه

مشتری
تاریخ بهمن 28, 1394
موضوع نمونه طراحی لوگو
مشاهده سایت

© طراحی و اجرا توسط فناوری اطلاعات زیفا