لوگوی دبیرستان سلمان فارسی

لوگوی دبیرستان سلمان فارسی

جزییات پروژه

اشتراک

لوگوی سفارشی دبیرستان هیات امنایی سلمان فارسی واقع در منطقه 17 شهر تهران. این مرکز آموزشی یکی از قدیمی ترین دبیرستان های این منطقه از شهر تهران می باشد.

جزییات پروژه

مشتری
تاریخ آذر 15, 1394
موضوع نمونه طراحی لوگو
مشاهده سایت

© طراحی و اجرا توسط فناوری اطلاعات زیفا