طراحی جلد کتاب زندگی بهتر

پروژه ی طراحی روی جلد کتاب زندگی بهتر با موفقیت به اتمام رسید. کتاب زندگی بهتر از سری مجموعه کتب قدم به قدم تا فرزانگی می باشد که با پرداخت روانشناسی روشی نوین در زندگی را ارائه می دهد ، نویسنده کتاب حجت الاسلام والمسلمین مجید سینایی تولیت محترم حوزه علمیه سفیران ابوطالب علیه السلام می باشند.

  • مشتری حجت الاسلام مجید سینایی
  • سال تیر ماه 1395
  • ما انجام دادیم طراحی جلد کتاب اجتماعی
  • همکاران گرافیست مسلمان
  • دسته بندی