طراحی وبسایت شهید علی آقا عبداللّهی

پروژه ی طراحی وبسایت شهید مدافع حرم جاویدالاثر علی آقاعبداللّهی با موفقیت به اتمام رسید. شهید آقاعبداللّهی در ماموریت استشاری در منطقه خان طومان سوریه به فیض شهادت نائل آمد.

  • مشتری خانواده محترم عبداللّهی
  • سال خرداد ماه 1395
  • ما انجام دادیم طراحی وبسایت مذهبی
  • دسته بندی