طراحی پوستر طرح جامع بازیافت دفاتر و کتب کهنه دانش آموزان

طراحی پوستر و بنر طرح جامع جمع آوری کتب و دفاتر کهنه دانش آموزان به منظور بازیافت و جلوگیری از قطع بی رویه درختان ؛ توسط فناوری اطلاعات زیفا انجام شد. این طرح توسط ستاد مردم نهاد محافظان سبز زمین انجام می شود. این نهاد به انجام فعالیت هایی در زمینه نگهداری هرچه بیشتر از طبیعت می پردازد.

  • مشتری شهرداری تهران
  • سال خرداد ماه 1395
  • ما انجام دادیم طراحی پوستر اجتماعی
  • همکاران گرافیست مسلمان
  • دسته بندی