وبسایت مجله خبری زیفا

پروژه ی طراحی وبسایت مجله خبری زیفا با موفقیت به اتمام رسید. این وبسایت خبری در زمینه تکنولوژی و حوزه ای تی به اطلاع رسانی می پردازد

  • مشتری فناوری اطلاعات زیفا
  • سال اردیبهشت ماه 1395
  • ما انجام دادیم طراحی وبسایت خبری
  • دسته بندی