قیمت ها متغییر میباشد.تماس بگیرید

شماره تلفن پشتیبانی: 55761915-021
شماره تلفن همراه: 09032838828

پلن شماره چهار

تعداد بالای 20000 پیام کوتاه ارسال دقیق و هدفمند بازگشت مبالغ پیامک های ارسال نشده ارائه گذارش دقیق ارسال
125 ریال/
ثبت سفارش

پلن شماره سه

از 10000 الی 20000 پیام کوتاه ارسال دقیق و هدفمند بازگشت مبالغ پیامک های ارسال نشده ارائه گذارش دقیق ارسال
130 ریال/
ثبت سفارش

پلن شماره دو

از 5000 الی 10000 پیام کوتاه ارسال دقیق و هدفمند بازگشت مبالغ پیامک های ارسال نشده ارائه گذارش دقیق ارسال
145 ریال/
ثبت سفارش

پلن شماره یک

از 1 الی 5000 پیام کوتاه ارسال دقیق و هدفمند بازگشت مبالغ پیامک های ارسال نشده ارائه گذارش دقیق ارسال
157 ریال/
ثبت سفارش

© طراحی و اجرا توسط فناوری اطلاعات زیفا