طراحی وبسایت کیمیا زرین

نوع طراحی وبسایت:

طراحی وبسایت شرکتی

تاریخ اجرا:

از دی ماه 1399 تا بهمن ماه 1399

آدرس وبسایت:

WWW.kimiazarin.com

امکانات وبسایت:

توضیحات پروژه:

شرکت کیمیا زرین توانسته نسبت به تولید رده های مختلفی از اسیدهای آمینه، هیومیک اسید و فولویک اسید با کیفیتی همتراز با انواع مشابه اروپایی اقدام نماید.

Previous slide
Next slide

سایر پروژه ها